ಕನ್ನಡ  ಅಕ್ಯಾಡೆಮಿ

ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನ ಮನಗಳಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ

ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ನಲಿ

ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಸುಮಾರು ೨೦೦೦ ವರುಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ , ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುವ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ನುಡಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಅರಸಿ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗರು ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಯುವ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ನುಡಿಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಬಾರದೆಂಬ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ  'ಕನ್ನಡ ಅಕಾಡೆಮಿ' .

ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಕನ್ನಡವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ  ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಸಾಧಿಸುವ ತನಕ, ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕಲಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ನಮ್ಮ ಗುರಿ! Our Vision

We hope to create an environment, where Kannada language and culture are valued and a sustainable community  is created.

We want to promote a supportive environment that enables the student to attain sufficient learning in Kannada language.  

We strive to create a program which is focused and instructive, while at the same time being energetic and fun.  

13 Countries

83 Centers

5000+ Students

1500+ Teachers

100+ Volunteers

Here's what people think about us