ಕನ್ನಡ  ಅಕ್ಯಾಡೆಮಿ

ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನ ಮನಗಳಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ

Kannada Academy is accredited through the Accrediting Commission for Schools, Western Association of Schools and Colleges(ACS-WASC). 

At the Summer 2021 Commission Meeting, Kannada Academy received the accreditation status, granted through June 30, 2030. Read more.

ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ನಲಿ

ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಸುಮಾರು ೨೦೦೦ ವರುಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ , ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುವ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ನುಡಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಅರಸಿ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗರು ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಯುವ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ನುಡಿಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಬಾರದೆಂಬ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ  'ಕನ್ನಡ ಅಕಾಡೆಮಿ' .

ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಕನ್ನಡವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ  ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಸಾಧಿಸುವ ತನಕ, ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕಲಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ನಮ್ಮ ಗುರಿ! Our Vision

We hope to create an environment, where Kannada language and culture are valued and a sustainable community  is created.

We want to promote a supportive environment that enables the student to attain sufficient learning in Kannada language.  

We strive to create a program which is focused and instructive, while at the same time being energetic and fun.  

13 Countries

88 Centers

5206 Students

1622 Teachers

100+ Volunteers

Here's what people think about us

Courses

Savi Kannada ಸವಿ ಕನ್ನಡ

This course is suitable for children 5+ years of age. The classes for these age groups are 90 mins in length. Both the curriculum and books focus on building interest in learning the language.

In the first 4 levels of this program, there is a good emphasis on learning the script. Most emphasis is placed on learning to speak the language. 

In level 5 and 6 of this curriculum, students are expected to read and write poems from a page to 2-3 pages in Kannada and the ability to write in sentences.

Please click below to review the course details for each level.

    Certification courses from University of Mysore

Kannada Academy offers two certification courses in affiliation with University of Mysore . This course is suitable for children who are in high school and above.